Opetushallitus


EUROPASSIN TILAUSLOMAKE

Jokaisesta Europassista tehdään oma tilauksensa.

Vähintään tähdellä (*) merkityt kohdat on täytettävä.

Koulutuksen järjestäjä / oppilaitos *)


Osoite *)


Yhteyshenkilön nimi *)Yhteyshenkilön sähköpostiosoite *)


Puhelinnumero


Maa, jossa Europassia on tarkoitus käyttää *)


Liikkuvuusjakson kesto *)


Liikkuvuusjakson rahoitustaho *)


Jos "Muu EU:n rahoittama liikkuvuusjakso" tai "Muu rahoitus", mikä?Liikkuvuusjaksolle osallistuu *)
Osallistujan ikäryhmä *)

Tilaaja sitoutuu toimittamaan Opetushallitukselle pyyynnöstä kopion myöntämistään liikkuvuustodistuksista.

Koulutuksen järjestäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että koulutusjakso suoritetaan jonkin Euroopan yhteisön yleissivistävän tai ammatillisen ohjelman puitteissa, tai täyttää Euroopan komission asettamat laatukriteerit.