Opetushallituksen sanasto
 
Oppilaan ja opiskelijan arviointiPupil and student assessment
ammattitaidon osoittamistapa method of demonstrating competence
arvioinnin kohde target of assessment
arvioinnin oikaiseminen rectification of assessment
arviointiasteikko • perusopetus ja lukio
  - hylätty (4)
  - välttävä (5)
  - kohtalainen (6)
  - tyydyttävä (7)
  - hyvä (8)
  - kiitettävä (9)
  - erinomainen (10)
• ammatillinen peruskoulutus
  - tyydyttävä (T1)(T2)
  - hyvä (H3)(H4)
  - kiitettävä (K5)
• ammatti-/erikoisammattitutkinnot
  - hyväksytty
  - hylätty
assessment scale • basic education and general upper secondary education
  - fail
  - adequate
  - moderate
  - satisfactory
  - good
  - very good
  - excellent
• vocational upper secondary education and training
  - satisfactory
  - good
  - excellent
• further vocational qualifications and specialist vocational qualifications
  - pass
  - fail
arviointikeskustelu assessment discussion
arviointikriteeri assessment criterion
arvosana grade
arvosana-asteikko grading scale
arvosanojen muuntaminen conversion of grades
hyväksilukeminen accreditation
itsearviointi self-assessment
keskitaso intermediate level
koepankki test bank
kriteeriperusteinen arviointi criterion-referenced assessment
kuvaus oppilaan hyvästä osaamisesta description of  good performance
numeroarvostelu grading
opintosuoritusrekisteriote transcript of study record
osaamisen arvioinnin oikaiseminen rectificaton of assessment
perustaso basic level
päättöarviointi final assessment
sanallinen arviointi verbal assessment
suullisen kielitaidon koe (lu) oral skills test
todistusmalli model certificate
ylin taso advanced level