Opetushallituksen sanasto
 
Opetushallinnon sanasto

RUOTSI - SUOMIEtsi sana:
TAI listaa koko sanasto aakkosjärjestyksessä

TAI selaa sanastoa luokituksen perusteella:

1. FÖRVALTNING; ADMINISTRATION

   1.1. Aktörer

      1.1.1. Nationella
      1.1.2. Regionala and lokala

   1.2. Reglering av utbildningen

      1.2.1 Almänna begrepp
      1.2.2. Förvaltning, administration
      1.2.3. Personal
      1.2.4. Utbildning
      1.2.5. Finansiering (författningar)

   1.3. Finansiering

   1.4. Utvärdering och prognostisering av utbildningen


2. UTBILDNINGSSYSTEMET

   2.1. Utbildningsformer, nivåer och -områden

      2.1.1. Utbildningsformer och -nivåer
      2.1.2. Utbildnings- och studieområden inom yrkesutbildning

   2.2. Läroanstalter som utbildningsanordnare

   2.3. Organisation och planering av utbildningen

      2.3.1. Allmänna begrepp
      2.3.2. Läroämnen och studiehelheter


3. STUDIER

   3.1. Skolarbetets organisation

   3.2. Undervisning och lärande

   3.3. Bedömning av elever och studerande

   3.4. Elevvård


4. EXAMINA OCH BETYG

   4.1. Examina

   4.2. Betyg


Käytetyt lyhenteet:
amm. pk =ammatillinen peruskoulutus
AT = ammattitutkinto
EAT = erikoisammattitutkinto
EET= European Education Thesaurus
lu = lukio
Nfer= National Foundation for Educational Research
oppis.=oppisopimuskoulutus
po = perusopetus
vanh = vanhan järjestelmän mukainen


Förkortningar:

EET= European Education Thesaurus
F: = särskilt i Finland
gaml = enligt gamla systemet
gr = grundläggande utbildning
gy = gymnasium
ibl = ibland
lär = läroavtalsutbildning
Nfer= National Foundation for Educational Research
S: = motsvarande uttryck i Sverige
SYE = specialyrkesexamen
YE = yrkesexamen
YH = yrkeshögskola
yrk = yrkesutbildning