Opetushallituksen sanasto
 
Opetushallinnon sanasto

SUOMI - RUOTSI


Etsi sana:


TAI listaa koko sanasto aakkosjärjestyksessä.

TAI selaa sanastoa luokituksen perusteella:

1. HALLINTO

1.1. Toimijat

1.1.1. Valtakunnalliset
1.1.2. Alueelliset ja paikalliset

1.2. Koulutuksen sääntely

1.2.1. Yleiset käsitteet
1.2.2. Hallinto
1.2.3. Henkilöstö
1.2.4. Koulutus
1.2.5. Rahoitus(säädökset)

1.3. Rahoitus

1.4. Koulutuksen arviointi ja ennakointi

2. KOULUTUSJÄRJESTELMÄ

2.1. Koulutusmuodot, -tasot ja -alat

2.1.1. Koulutusmuodot ja -tasot
2.1.2. Ammatillisen koulutuksen koulutus- ja opintoalat

2.2. Oppilaitokset koulutuksen järjestäjinä

2.3. Opetuksen järjestäminen ja suunnittelu

2.3.1. Yleiset käsitteet
2.3.2. Oppiaineet ja opintokonaisuudet (Vnp)

3. OPISKELU

3.1. Koulutyön organisointi

3.2. Opetus ja oppiminen

3.3. Oppilaan ja opiskelijan arviointi

3.4. Oppilashuolto

4. TUTKINNOT JA TODISTUKSET

4.1. Tutkinnot

4.2. Todistukset


Käytetyt lyhenteet:

amm = ammatillinen koulutus
AT = ammattitutkinto
EAT = erikoisammattitutkinto
EET= European Education Thesaurus
lu = lukio
Nfer= National Foundation for Educational Research
oppis.=oppisopimuskoulutus
po = perusopetus
vanh = vanhan järjestelmän mukainen

Förkortningar:
EET= European Education Thesaurus
F: = särskilt i Finland
gaml = enligt gamla systemet
gr = grundläggande utbildning
gy = gymnasium
ibl = ibland
lär = läroavtalsutbildning
Nfer= National Foundation for Educational Research
S: = motsvarande uttryck i Sverige
SYE = specialyrkesexamen
YE = yrkesexamen
YH = yrkeshögskola
yrk = yrkesutbildning